Souhlas se zpracováním osobních údajů

Pravidla nakládání s osobními údaji Podlahy-terasy, s.r.o.

 1. Informace o planko.cz

 1. Tato pravidla nakládání s osobními údaji společnosti Podlahy-terasy, s.r.o., IČO: 042 55 844, se sídlem Družstevní 430/106 79 04 Adamov, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 88893 vedenou u Krajského soudu v Brně (dále jen „PLANKO“) upravují zásady zpracování osobních údajů návštěvníků webových stránek www.planko.cz (dále jen „webové stránky“), zejména jejich registrovaných uživatelů (dále jen „uživatel“) a zákazníků PLANKO, kteří učiní prostřednictvím webový ch stránek objednávku (dále jen „zákazník“).
 2. PLANKO působí při zpracování osobních údajů jako správce a určuje tak, za jakým účelem a jakými prostředky bude docházet ke zpracování osobních údajů.
 3. PLANKO nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů
 1. Jaké údaje zpravcováváme?

 1. Údaje poskytnuté zákazníky. Na PLANKO zpracováváme osobní údaje o uživatelích a zákaznících. Primárně jsou zpracovávány osobní údaje, které nám sami poskytnete při registraci na PLANKO nebo při vytvoření Vaší objednávky.
 2. Tyto údaje zahrnují zejména e-mailovou adresu a v případě zákazníků i jméno a příjmení, adresu, telefonní číslo a platební údaje. Pokud budete chtít, můžete uvést i další údaje, například adresu zaměstnání nebo poznámku o možných časech doručení.
 3. Údaje z Facebooku. Pokud pro registraci využijete sociální síť Facebook, umožníte PLANKO také přístup k Vašemu veřejnému profilu, datu narození, údaji o aktuálním místě pobytu a e mailové adrese. Součástí Vašeho veřejného profilu na Facebooku je Vaše jméno a příjmení, profilový obrázek, věková kategorie, údaj o pohlaví a další veřejné informace podle Vašeho nastavení.
 4. Údaje získané prostřednictvím cookies. Pro lepší cílení reklamních kampaní a vylepšování nabídky produktů a služeb využívá PLANKO informace o zboží, které naši zákazníci zakoupili. Pokud jste ve Vašem prohlížeči povolili ukládání cookies a souhlasíte s jejich používáním, získává PLANKO údaje o návštěvě webových stránek, prohlížených produktech a další aktivitě na webových stránkách.
 5. PLANKO nesbírá ani jinak nezpracovává jakékoli citlivé osobní údaje zahrnující např. údaje o Vašem zdravotním stavu, vyznání či přesvědčení apod.
 1. Pro jaké účely údaje zpracováváme?

 1. Pro vyřízení Vaší objednávky, tj. pro splnění smlouvy mezi PLANKO a zákazníkem, využíváme Vaše jméno a příjmení a kontaktní údaje. Zpracování údajů v tomto případě zahrnuje všechny činnosti od zaevidování objednávky, její zpracování, včetně zaplacení a doručení objednaného zboží. Pokud nejsou údaje poskytnuty nemůže PLANKO vyřídit Vaši objednávku.
 2. Pro nabídku našich produktů zákazníkům PLANKO formou obchodních sdělení využívá PLANKO především e mailovou adresu, příležitostně i telefonní číslo k zasílání SMS. V tomto případě zasíláme obchodní sdělení o produktech souvisejících se zbožím, které jste na PLANKO již zakoupili. Zpracování provádíme z důvodu realizace oprávněných zájmů PLANKO v podobě omezeného přímého marketingu. PLANKO tak nevyžaduje se zasíláním těchto obchodních sdělení souhlas, ale umožňuje Vám kdykoli odběr novinek odhlásit, nebo vznést námitku proti takovému zpracování. Zákazníkům, kteří se po nabytí účinnosti těchto pravidel v rámci objednávky na PLANKO zaregistrují, můžeme obchodní sdělení zasílat na základě souhlasu, který je zcela dobrovolný a jeho neudělení nemá vliv na dokončení Vaší objednávky. Souhlas PLANKO udělujete v průběhu registrace na PLANKO nebo později v nastavení Vašeho uživatelského účtu. Váš souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na příslušný odkaz umístěný v každém obchodním sdělení nebo v nastavení uživatelského účtu. Pokud souhlas odvoláte, nebudeme Vaše údaje nadále pro účely zasílání obchodních sdělení zpracovávat ani z výše uvedeného důvodu realizace oprávněných zájmů BPLANKO.
 3. Pro nabídku našich produktů a propagaci PLANKO formou obchodních sdělení zasílaných uživatelům využívá PLANKO především e-mailovou adresu. Zpracování probíhá v tomto případě pouze na základě Vašeho souhlasu, který je zcela dobrovolný, a i v případě jeho neudělení můžete nadále plně využívat naše webové stránky. Souhlas PLANKO udělujete v průběhu registrace na PLANKO nebo později v nastavení Vašeho uživatelského účtu. Vezměte prosím na vědomí, že registraci na PLANKO mohou provádět pouze osoby starší 15 let. Váš souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na příslušný odkaz umístěný v každém obchodním sdělení nebo v nastavení uživatelského účtu.
 4. Pro lepší cílení reklamy a propagace PLANKO zpracovává PLANKO při využití cookies údaje o návštěvě webových strá nek, prohlížených produktech a další aktivitě na webových stránkách. Zpracování je možné pouze na základě Vašeho souhlasu s používáním příslušných cookies. I tento souhlas je zcela dobrovolný. Zpravidla na základě uvedených dat získává PLANKO statistiky, analýzy a reporty o chování uživatelů webových stránek. Na jejich základě je pak možné lépe zacílit reklamu nebo přizpůsobit obsah webových stránek tomu, co Vás skutečně zajímá a co hledáte, nebo co zajímá obecně větší skupinu uživatelů. V tomto případě je zpracování osobních údajů zpravidla automatizované. Více informací o cookies naleznete zde.
 5. Cookies jsou využívány také pro realizaci affiliate programu PLANKO, kdy je zaznamenáno, zda jste do 30 dnů od kliknutí na reklamu PLANKO na jiných webových stránkách nakoupili jakékoli zboží. Zpracování je opět možné pouze na základě Vašeho souhlasu s používáním těchto cookies, který poskytujete již na webových stránkách našeho affiliate partnera, tedy na stránkách, kde jste klikli na reklamu PLANKO. Pokud tento souhlas poskytnete a pokud zároveň poskytnete souhlas s ukládáním cookies pro tyto účely na webových stránkách PLANKO, budou tyto cookies používány v souladu s pravidly používání cookies.
 6. Pro zajištění zákaznické podpory využíváme údaje o Vašem jméně a e-mailu, které vyplníte před začátkem chatu s pracovníkem PLANKO do příslušného chatovacího okna na webových stránkách. Vyplněním údajů vyjadřujete svůj souhlas se zpracováním uvedených údajů. Vaše jméno a e-mailovou adresu pouze na základě zahájení chatu nijak dále nevyužíváme.
 1. Odvolání souhlasu a zrušení zasílání obchodních sdělení

 1. Obchodní sdělení. Uživatelé i zákazníci PLANKO mohou kdykoli zrušit odebírání obchodních sdělení, a to: kliknutím na příslušný odkaz umístěný v zápatí každého obchodního sdělení; nebo vznést námitku proti zpracování osobních údajů u PLANKO na e-mailové adrese eshop@planko.cz nebo prostřednictvím dalších kontaktů uvedených v těchto pravidlech.
 2. Cookies. Pokud chcete na svém zařízení zakázat ukládání cookies, můžete změnit nastavení přímo ve svém prohlížeči. V případě, že zakážete PLANKO ukládání cookies, nemusí některé části webových stránek pracovat správně. Více informací o zákazu a smazání cookies naleznete zde.
 1. Kdo má přístup k údajům?

 1. V prvé řadě jsou osobní údaje zpracovávány PLANKO a jejími pracovníky. Veškeré osoby mající přístup k osobním údajům jsou zavázány k mlčenlivosti a tento závazek trvá i po skončení jejich spolupráce s PLANKO
 2. PLANKO dále jako správce pověřuje zpracováním osobních údajů další subjekty, jako tzv. zpracovatele. Zpracovatelem se rozumí každý subjekt, který zpracovává osobní údaje pro PLANKO pro účely a způsobem, které PLANKO stanoví. V případě, kdy je se zpracováním vyžadován Váš souhlas, předáváme údaje zpracovatelům pouze v případě, že jste souhlas udělili. Zpracovatelům předáváme pouze ty údaje, které nezbytně potřebují k zajištění svých služeb. Mezi zpracovatele, které PLANKO využívá, patří:
 1. Česká pošta, s.p. (zajištění distribuce zboží)
 2. Direct Parcel Distribution CZ, s. r. o.(zajištění distribuce zboží)
 3. Zásilkovna s.r.o. (zajištění distribuce zboží)
 4. Seznam.cz, a.s. (nástroje pro on-line marketing)
 5. Google LLC (nástroje pro on-line marketing)
 6. Heureka Shopping s.r.o. (nástroje pro on-line marketing)
 7. Facebook, Inc. (nástroje pro on-line marketing)
 8. RAYNET s.r.o. (zajištění služeb zákaznické podpory)
 9. OLYMPIC s.r.o. (zajištění affiliate programu)
 1. Jak dlouho údaje zpracováváme?

 1. PLANKO zpracovává osobní údaje za účelem plnění smlouvy po celou dobu vyřizování objednávky, včetně jejího zaplacení a doručení zboží. Ze zákona PLANKO následně uchovává některé údaje obsažené v účetních dokladech.
 2. 6.2. Obchodní sdělení jsou zasílána uživatelům po celou dobu, po kterou trvá souhlas s jejich zasíláním. V případě zákazníků jsou obchodní sdělení zasílána do doby, než dojde k odhlášení jejich odběru, případně do doby, než je vznesena námitka proti zpracování Vašich údajů za tímto účelem. Nejdéle jsou však obchodní sdělení zasílána po dobu 10 let. Poté PLANKO požádá o udělení nového souhlasu.
 3. Údaje získané pro marketingové účely prostřednictvím cookies zpracovává PLANKO po celou dobu trvání souhlasu s používáním cookies, tj. po dobu, kdy ukládání cookies povolíte ve svém prohlížeči, případně do doby, než je vznesena námitka proti zpracování Vašich údajů za tímto účelem.
 4. Další zpracování osobních údajů nad rámec uvedených lhůt provádí PLANKO pouze v případě, že je to nezbytné pro splnění povinností vyplývajících z právních předpisů, které se na PLANKO vztahují.
 1. Jaká jsou vaše práva?

 1. V souvislosti se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na PLANKO a požadovat:
 1. Informace ohledně osobních údajů, které PLANKO zpracovává, ohledně účelu a povaze zpracování osobních údajů, včetně informace o případných příjemcích osobních údajů mimo PLANKO. Obecné informace o činnostech zpracování osobních údajů jsou obsaženy v těchto pravidlech.
 2. Přístup k údajům, které jste poskytli PLANKO, ať již v průběhu registrace nebo vytvoření objednávky. V případě uplatnění tohoto práva Vám PLANKO potvrdí, zda a jaké konkrétní osobní údaje jsou zpracovávány a případně Vám budou tyto údaje zpřístupněny společně s informacemi o jejich zpracování.
 3. Opravu osobních údajů, pokud jsou jakkoli nepřesné nebo neúplné. Pouze v případě aktuálních údajů může PLANKO správně vyřídit Vaši objednávku.
 4. Vysvětlení a odstranění závadného stavu (např. blokaci, opravu, doplnění či likvidaci osobních údajů), jestliže se domníváte, že PLANKO zpracovává osobní údaje v rozporu s ochranou Vašeho osobního a soukromého života nebo v rozporu s právními předpisy.
 5. Výmaz osobních údajů (tzv. právo být zapomenut) nebo jejich omezené zpracování, pokud již nejsou potřebné pro uvedené účely, nebo pokud již PLANKO nemá zákonný důvod osobní údaje zpracovávat, včetně případů, kdy s jejich dalším zpracov& aacute;ním nesouhlasíte. V rámci splnění uvedených podmínek PLANKO Vaše údaje zcela nebo částečně zlikviduje.
 6. Přenesení automatizovaně zpracovávaných osobních údajů získaných na základě Vašeho souhlasu od PLANKO k jinému subjektu, kdy PLANKO předá Vaše osobní údaje v běžně používaném formátu Vám nebo jinému správci podle Vašeho přání.
 1. Dále mohou zákazníci PLANKO vznést námitku proti zpracování osobních údajů v případě zasílání obchodních sdělení nebo vyhodnocování nákupních preferencí, na jejímž základě PLANKO neprodleně ukončí zpracování osobních údajů pro tyto účely.
 2. Mimo výše uvedená oprávnění máte vždy možnost obrátit se v případě porušení povinností PLANKO se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 1. Bezpečnost

 1. PLANKO dbá na bezpečnost Vašich údajů. Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). PLANKO klade při zpracování osobních údajů velký důraz na technické i organizační zabezpečení zpracovávaných údajů.
 2. Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu. Přístup k těmto osobním údajům je chráněn heslem a firewallem. Zabezpečení osobních údajů je ze strany PLANKO pravidelně testováno a ochranu průběžně vylepšujeme.
 1. Kontakt

 1. S jakýmikoli připomínkami ohledně zpracování osobních údajů, nebo v případě uplatnění svých práv se můžete obracet na PLANKO e-mailem na adresu eshop@planko.cz, nebo na telefonním čísle +420 733 183 049
 1. Účinnost

 1. Tato pravidla jsou účinná od 25.5.2018